اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

طرح کارورزي فارغ التحصیلان دانشگاهی و معافیت بیمه اي سهم کارفرما

با عنایت به دستورالعمل طرح کارورزي فارغ التحصیلان دانشگاهی به استحضار می رساند طرح معافیت بیمه اي سهم کارفرما در استان اجرایی گردیده است.به اطلاع تمامی شرکت ها و کارگاه هاي تولیدي، خدماتی، صنعتی و .... مشمول قانون کار می رساند که اگر حداقل دو نفر نیرو بیمه شده تامین اجتماعی داشته باشند، می توانند جهت برخورداري از مزایاي طرح به سامانه کارورزي به آدرس

http://karvarzi.mcls.gov.ir

 مراجعه کنند و پس از ثبت نام، از بین  فارغ التحصیلان دانشگاهی زیر 35 سال اقدام به جذب نیرو نمایند تا از معافیت کامل بیمه سهم کارفرما به مدت 24 ماه بهره مند شوند.

پیوست

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد