اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اقتصاد زیرزمینی با اقتصاد رسمی چه می‌کند؟

اقتصاد زیرزمینی با اقتصاد رسمی چه می‌کند؟
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 07 مرداد 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد