اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

کرونا 50 درصد از اشتغال کشور را تهدید کرده است:رشد منفی بخش خدمات در زمستان 98

کرونا 50 درصد از اشتغال کشور را تهدید کرده است:رشد منفی بخش خدمات در زمستان 98
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 21 تير 1399

کرونا 50 درصد از اشتغال کشور را تهدید کرده است

رشد منفی بخش خدمات در زمستان 98

رشد بخش خدمات در سال های 91 تا 93 به ترتیب، ‌2.4، 7.2 و 1.3 درصد بوده است. این بخش در سال 94 به رشد 1.7- درصدی رسیده است و در در سال های 95 و 96، ارزش افزوده 4.9 و 7.3 درصدی را ثبت کرده است. در سال 97، ارزش افزوده بخش خدمات 1.3 درصد بوده که در نهایت در پایان سال 98 به 0.3- درصد رسیده است که بیشتر ناشی از همه گیری بیماری کروناست.

ناجی اشتغال در اقتصاد ایران در یک سال گذشته در سال 98 رشد منفی را ثبت کرده است. بخش خدمات از سال 91 تا 97 تنها در یک بار و در سال 94 رشد منفی را ثبت کرده است اما در سال 97 با وجود ثبت رشد مثبت در سه فصل  اول،‌ در نهایت در فصل زمستان به رشد 0.3- درصد رسیده است.

رشد بخش خدمات در سال های 91 تا 93 به ترتیب، ‌2.4، 7.2 و 1.3 درصد بوده است. این بخش در سال 94 به رشد 1.7- درصدی رسیده است و در در سال های 95 و 96، ارزش افزوده 4.9 و 7.3 درصدی را ثبت کرده است. در سال 97، ارزش افزوده بخش خدمات 1.3 درصد بوده که در نهایت در پایان سال 98 به 0.3- درصد رسیده است که بیشتر ناشی از همه گیری بیماری کروناست.

بخش خدمات در سال گذشته بیشترین سهم را در ایجاد فرصت های شغلی به خود اختصاص داده است. این بخش در سال 98 سهم 50.3 درصدی در اشتغال داشته است. بخش های صنعتی با 32 درصد و کشاورزی با 17.7 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. سهم بالای بخش خدمات در اشتغال کشور بی آسیب هم نبوده است. گزارش های رسمی  از وضعیت شاغلان در این بخش نشان می دهد که بخش عمده ای از آن ها به طور غیررسمی و بدون بیمه کار می کنند. مرکز پژوهش های مجلس در این باره نوشت رشد تعداد شاغلان در زمستان گذشته کاهش چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است به طوری که در این فصل حدود 52 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است و این افزایش اشتغال در بخش خدمات و آن هم در مناطق شهری رخ داده است. رشد تعداد شاغلان در حالی در بخش خدمات رخ داده که این بخش بیش از دیگران از همه گیری آسیب دیده است. غیر از این 50 درصد از شاغلان در بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد