اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

مهلت ثبت‌نام متقاضیان حضور در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه تمدید شد

مهلت ثبت‌نام متقاضیان حضور در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه تمدید شد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 18 تير 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد