اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

فراخوان ثبت‌نام متقاضیان حضور در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه

فراخوان ثبت‌نام متقاضیان حضور در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 02 تير 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد