اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان راه‌اندازی می‌شود

کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان راه‌اندازی می‌شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 17 تير 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد