اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

گزارش شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت در خردادماه 99

گزارش شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت در خردادماه 99

 در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، به پیوست نهمین گزارش طرح شامخ کل اقتصاد (شاخص مدیران خرید–PMI) به همراه گزارش نتایج بیست ویکمین دوره اجرای طرح شامخ صنعت در خرداد ماه 1399  تقدیم می-شود. در این ماه علیرغم ادامه وضعیت رونق در بخشهای صنعت(56/80) و ساختمان(64/36)، وضعیت رکودی  شاخص بخش خدمات (43/93) و وزنی که این بخش در محاسبه شامخ کل اقتصاد دارد، منجر به کاهش رقم شامخ کل خردادماه (48/41) نسبت به شامخ اردیبهشت ماه(50/17) گردید. در بخش صنعت اما با گذر از تغییرات متداول فصلی در ماه دوم سال (اردیبهشت -63/21) ، به نظر می رسد که شامخ کل صنعت در خردادماه به روند طبیعی خود نزدیکتر شده است. با این حال نگرانی از موج جدید شیوع ویروس کرونا در برخی استان ها به همراه وضعیت شاخص موجودی مواد اولیه( 40/99) ازیک سو و از سوی دیگر، افزایش شاخص قیمت مواد اولیه( 91/94) در این ماه، چشم انداز مثبت ارائه شده توسط فعالان اقتصادی برای تولید و ارائه کالاها و خدمات در تیرماه  (50/83) را در حدود 8  واحد نسبت به خردادماه(58/70) ، برای کل اقتصادکاهش داده است.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد