اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

با پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام شد: امکان صدور ضمانت‌نامه ریالی برای تضمین تعهدات ناشی از مبادلات مالی و تجاری

با پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام شد: امکان صدور ضمانت‌نامه ریالی برای تضمین تعهدات ناشی از مبادلات مالی و تجاری
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 16 تير 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد