اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

بخش خصوصی باید به معنای واقعی، محور اقتصاد کشور باشد

بخش خصوصی باید به معنای واقعی، محور اقتصاد کشور باشد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 09 تير 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد