اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

برخلاف قانون اساسی، بخش خصوصی را جزو نظام اقتصادی محسوب نمی‌کنند

برخلاف قانون اساسی، بخش خصوصی را جزو نظام اقتصادی محسوب نمی‌کنند
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 08 تير 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد