اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

دست سرمایه‌گذاران خارجی برای واردات خودرو به ایران باز شد

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 12 خرداد 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد