اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

رتبه اول خراسان رضوی در گروه‌بندی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

رتبه اول خراسان رضوی در گروه‌بندی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 11 خرداد 1399

رتبه اول خراسان رضوی در گروه‌بندی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

استان خراسان رضوی در گزارش گروه‌بندی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها که از سوی وزارت کشور منتشر شد، رتبه اول در سال ۱۳۹۸ را به خود اختصاص داد.

 در گزارش عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1398، بررسی عملکرد استان‌ها نشان می‌دهد خراسان رضوی در کنار 5 استان اصفهان، البرز، بوشهر، تهران و خوزستان در خصوص شاخص تعداد و رسمیت جلسات از امتیاز بالاتری برخوردار است.
همچنین از نظر میزان حضور استاندار و طرح موضوعات اقتصادی مرتبط با محیط کسب و کار و اقدامات کارشناسی، خراسان رضوی به همراه استان‌های مرکزی و خوزستان بیش‌ترین امتیاز را کسب کرده است.
از سوی دیگر در ارتباط با استقرار سامانه‌های نظرخواهی و دستور جلساتی که مرجع طرح آن تشکل‌های اقتصادی است، خراسان رضوی، تهران و خوزستان از بالاترین امتیاز برخوردار هستند.
ارایه مستندات به دبیرخانه مرکزی(شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) و سایر ارتباطات و مکاتبات، شاخص دیگری است که خراسان رضوی، تهران، خوزستان و کرمان در صدر آن قرار گرفته‌اند.
لازم به ذکر است ارزیابی عملکرد استان‌ها بر اساس شاخص‌های مورد توافق وزارت کشور با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت گرفته و بر اساس آن خراسان رضوی در گزارش گروه بندی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها، رتبه اول در سال 1398 را به خود اختصاص داده است.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد