اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

کاهش زمان اخذ مجوز کسب‌وکار از 72 روز به 3 روز

کاهش زمان اخذ مجوز کسب‌وکار از 72 روز به 3 روز
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 10 خرداد 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد