اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

وزیر صمت برکنار شد / مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شد

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 23 ارديبهشت 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد