اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

انعکاس بخشنامه سازمان تعزیرات درخصوص حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی و رفع توقیف کلیه حسابهای اشخاص حقوقی

انعکاس بخشنامه سازمان تعزیرات درخصوص حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی و رفع توقیف کلیه حسابهای اشخاص حقوقی  را در لینک زیر ببینید:

لینک

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد