اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

معاونت توسعه بازرگانی خارجی احیا می‌شود

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 14 ارديبهشت 1399

معاونت توسعه بازرگانی خارجی احیا می‌شود

دنیای اقتصاد : معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه جلسه شورای مدیران سازمان توسعه تجارت ایران تعامل کارشناسی با دستگاه‌های مرتبط با حوزه صادرات را از اولویت‌های سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد. به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم، در این نشست، پیگیری احیای معاونت توسعه بازرگانی خارجی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع را از جمله برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران اعلام و اظهار کرد: از روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها خواسته شده با تعیین تکلیف معاونت توسعه تجارت خارجی در چارت سازمان‌های صمت استانی، نماینده تام‌الاختیار هر سازمان در حوزه تجارت خارجی با هدف پیگیری امور مربوط به صادرات و تجارت خارجی را معرفی کنند. وی ادغام کارگروه توسعه صادرات و کمیته کارشناسی شورای‌عالی صادرات غیر نفتی را به مثابه ایجاد بازوی اجرایی کارآمدتر برای مصوبات شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی دانست و تاثیرگذاری آن را در گرو حضور فعال‌تر دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور عنوان کرد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد