اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

ثبت یک هزار و 896  پروژه کسب و کار از سوی 85 معین اقتصادی

ثبت یک هزار و 896  پروژه کسب و کار از سوی 85 معین اقتصادی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : جمعه ، 16 اسفند 1398

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی، از آخرین آمارهای سامانه ثبت اقدامات معین های اقتصادی، سخن گفت:

ثبت یک هزار و 896  پروژه کسب و کار از سوی 85 معین اقتصادی

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: یک هزار و 896  پروژه کسب و کار خرد و متوسط،(تا تاریخ 4 اسفند ماه) از سوی 85 معین اقتصادی در 28 شهرستان به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در گفتگو با خبرنگار ما گفت: این آمارها به استناد اطلاعاتی کسب شده که در سامانه رصد عملکرد معین های اقتصادی به ثبت رسیده‌اند.

وی متذکر شد: از این تعداد نیز، هزار و 127 فعالیت اقتصادی از 44 معین در 22 شهرستان توسط گروه کارشناسی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی بررسی و نهایی گردیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تعداد فعالیت (در صورت بهره برداری کامل)، می‌توانند به ایجاد حدود هفت هزار و 353 فرصت شغلی در استان منتج شوند.

لبافی توضیح می‌دهد که از مجموع هزار و 127 فعالیت و یا کسب و کار خردی که به تایید رسیده‌اند؛ 579 مورد آن مورد بهره برداری قرار گرفته که به دو هزار و 502 فرصت شغلی منتج شده است. علاوه بر این، روند ثبت اطلاعات افراد اشتغال یافته در سامانه مذکور همچنان در حال انجام می باشد.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی متذکر شد:  در مجموع (تا تاریخ4 اسفند ماه) مشخصات 565 نفر اشتغال یافته، در سامانه ثبت گردیده است که مربوط به 84 فعالیت اقتصادی می‌باشد. از این تعداد، مشخصات 452 نفر از افراد اشتغال یافته در این طرح ها نیز توسط هیات کارشناسی نهاد مردمی بررسی و تایید شده است.

وی با بیان اینکه، از مجموع هزار و 127 فعالیت تایید شده، 62.5 درصد آن‌ها مربوط به بخش کشاورزی، دامداری و دامپروری می باشد، عنوان کرد: همچنین به لحاظ فراوانی نوع فعالیت های اقتصادی تایید شده، 881 مورد ایجادی ، 69 فعالیت تکمیلی و 172 فعالیت توسعه ای تشخیص داده شد. علاوه بر این، پنج مورد نیز در قالب ظرفیت خالی محقق شده اند.

لبافی از بهره برداری از 579 فعالیت اقتصادی تایید شده خبر داد و گفت: از هفت هزار و 353 فرصت شغلی‌ که پیش‌بینی می شود با بهره برداری از طرح‌های کسب و کار مذکور حاصل آید؛ هفت هزار و 174مورد آن در زمره «اشتغال دائم»، 144فرصت شغلی به صورت «فصلی» و 35 مورد نیز در چارچوب «تثبیت اشتغال موجود» تعریف شده اند.

وی نقبی هم به وضعیت حساب های توسعه روستایی ثبت شده در سامانه معین های اقتصادی زد و گفت:  در مجموع تعداد 191 حساب سپرده توسعه روستایی در 15 شهرستان و توسط 20 معین ایجاد شده که مشخصات آن‌ها در سامانه مربوطه ثبت گردید. جمع افرادی که این تعداد حساب را ایجاد کرده اند، 9هزار و 675نفر و حجم کل سرمایه آن‌ها، 68 میلیارد ریال بوده است. البته تاکنون 114 حساب سپرده توسعه روستایی (که توسط 14 معین در 13 شهرستان ایجاد شده)، از سوی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان بررسی و نهایی گردیده است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خاطر نشان کرد: همچنین بررسی های ما نشان می دهد که 79 واحد نیمه فعال و غیر فعال در مناطق تحت پوشش معین های اقتصادی- فرهنگی شناسایی شده اند.

او گفت: مجموع فعالیت فرهنگی ثبت شده (در سامانه) توسط معین های اقتصادی استان، 814مورد است که 41 معین در 23 شهرستان متولی آن‌ها بوده اند. از این تعداد فعالیت، 443 مورد توسط هیات کارشناسی نهاد مردمی بررسی و تایید شد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد