اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

ایران حضور کمرنگی در پیمان‌های منطقه‌ای دارد

ایران حضور کمرنگی در پیمان‌های منطقه‌ای دارد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 20 بهمن 1398

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد