اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

ارتقای یک پله ای رتبه کسب و کار خراسان رضوی

ارتقای یک پله ای رتبه کسب و کار خراسان رضوی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 16 بهمن 1398

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد