اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

معافیت‌های مالیاتی شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اعلام شد

معافیت‌های مالیاتی شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اعلام شد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 23 دي 1398

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد