اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

کاهش 94 درصدی صادرات ایران به اروپا

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 24 آذر 1398

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد