اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

ثبت نام از متقاضیان برای دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

با توجه به آغاز فرآیند ثبت نام از واحدهای صنعتی و خدماتی متقاضی برای دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان و برگزاری همایش استانی آن، فرم ثبت نام در پیوست این اطلاعیه قرار گرفته است.

دریافت فرم ثبت نام

آدرس و شماره تماس دبیرخانه اجرایی همایش: مشهد- خیابان پاسداران 4 – ساختمان شماره 2 سازمان صنعت، معدن و تجارت (معاونت نظارت و بازرسی) –

05138522098

متقاضیان دریافت تندیس و گواهینامه ملی و حضور در همایش ملی می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی 9esfandth.ir نسبت به ثبت نام اولیه خود اقدام نمایند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد