اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

احتشام، رئیس اتاق بیرجند: مسولین تحریم در تحریم ایجاد نکنند

احتشام، رئیس اتاق بیرجند: مسولین تحریم در تحریم ایجاد نکنند
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 27 ارديبهشت 1397

محسن احتشام رییس اتاق بیرجند در گفتگو با خبرنگار اتاق مشهد در حاشیه اجلاس هیات نمایندگان سراسر کشور در مشهد پیرامون طرح منطقه بندی اتاق ها گفت: منطقه بندی در واقع حرکت کارها به سمت تخصصی شدن است. قطعا حیطه اختیارات بیشتر می شود در واقع افراد احساس مسئولیت بیشتری می کنند. نظارت ها کوتاه تر و کمتر می شود.
وی با تاکید براین نکته که باید اهداف کار به درستی تعریف شود، افزود: اول باید برای بحث منطقه بندی یک بیانیه ماموریتی را تعریف کنیم که ما به دنبال چه اهدافی هستیم، چه برنامه های عملیاتی داریم، چگونه می خواهیم بین بخش دولتی و بخش خصوصی هماهنگی ایجاد بکنیم. مهم این است که ما ساختارهای درونی را درست تعریف کنیم، ارتباطات را درست تعریف کنیم که بتوانیم آن اهدافی را که تعیین کردیم و ماموریتی را که دنبال می کنیم به آن برسیم. ولی اگر بیاییم مثلا تشکیلاتی درست کنیم و بگوییم شورای منطقه ای اتاق های بازرگانی، شورای منطقه ای مثلا استان های مجاور و بعد جلسه بگذاریم و جلسه برویم ولی نتیجه ای نداشته باشد فایده ای ندارد.
رییس اتاق بیرجند در ادامه گفت: ولی اگر اهداف را درست تبین کنیم و در واقع این شورا یک اهداف عملیاتی و یک اهداف استراتژیک منسجم داشته باشد در فضای کسب وکار متحول و متغیر و پر از چالش کنونی و با وجود مشکلات تولیدکنندگان از یک طرف، مشکلات صادرکنندگان از طرف دیگر و عدم میل به سرمایه گذاری و کم شدن انگیزه کار و تولید می تواند فضای کسب و کار را پر انگیزه کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه اتاق ها باید به به دنبال افزایش کارایی و بهره وری باشند و کارها را تخصصی کنند و به معنای واقعی نماد بخش خصوصی باشند، خاطرنشان ساخت: بخش خصوصی یعنی بخش کاربلد، برای اینکه می تواند افزایش بهره وری و افزایش اثربخشی بدهد. اگر به این سمت پیش برویم که نقش اتاق های بازرگانی به معنای واقعی در این طرح منطقه بندی، محور قرار گیرد و نظرات بخش خصوصی مبنای کار تصمیم گیری باشد قطعا می توان توقع داشت که یک تغییرات مثبتی در فضای کسب و کار ایجاد شود.
وی گفت: اما اتاق ها هم باید از نظر نیروی انسانی متخصص غنی باشند و اختیارات لازم را داشته باشند تا در تصمیم گیری ها بتوانند موثر باشند. در غیر این صورت و عدم نظارت بخش خصوصی قطعا نباید توقع و انتظاری داشته باشیم. چون بخش دولتی را که 80 درصد اقتصاد را در دست دارد اما کارایی و بهره وری ندارد. این دولت بزرگ است باید کوچک شود. طی همین مراحل ما می توانیم کوچک سازی کنیم. باید اختیارات استاندارها و روسای اتاق ها را زیاد کنند. اگر این شکل بگیرد به سمتی خواهیم رفت که به معنای واقعی تفکرات مدیریت استراتژیک مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری در فضای کسب و کار قرار گیرد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد