اعضاء هیات رئیسه

 • اطلاعات بیشتر...

  سمت : رئیس

  تولد : 1330

  تلفن : 36514509 - 051

  نمابر : 36671065 - 051

  پست الکترونیکی : info@shfeeiran.ir

 • اطلاعات بیشتر...

  سمت : نایب رییس اول

  تولد : 1338

  تلفن : 38482038 - ۰۵۱

  نمابر : 38482038 - ۰۵۱

  پست الکترونیکی : alireza22510@yahoo.com

 • اطلاعات بیشتر...

  سمت : نایب رییس دوم

  تولد : 1331

  تلفن : 32463311 - ۰۵۱

  نمابر : 32463314 - ۰۵۱

  پست الکترونیکی : samed@samed.ir

 • اطلاعات بیشتر...

  سمت : خزانه دار

  تولد : 1326

  تلفن : 36047415 - ۰۵۱

  نمابر : 36044495 - ۰۵۱

  پست الکترونیکی : zavehtorbat@yahoo.com

 • اطلاعات بیشتر...

  سمت : منشی

  تولد : 1350

  تلفن : 2229188 - ۰۵۲۸

  نمابر : 2229188 - ۰۵۲۸

  پست الکترونیکی : serajahmadi_m@yahoo.com

عضو هیات نمایندگان

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی