اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اخبار کمیسیون صنعت

روابط عمومی

مسئولان در بحث قاچاق پوشاک از ازبکستان، تدبیری بیاندیشند

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد: مسئولان در بحث قاچاق پوشاک از ازبکستان، تدبیری بیاندیشند رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: قاچاق پوشاک، همچنان یکی از دغدغه های جدی تولیدکنندگان این بخش است و امروز بیش از آنکه نگران واردات غیررسمی و قاچاق پوشاک از ترکیه باشیم، با

روابط عمومی

چالش نبود استراتژی مشخص صنعتی در خراسان رضوی

در نخستین جلسه کمیسیون صنعت اتاق مشهد مطرح شد: چالش نبود استراتژی مشخص صنعتی در خراسان رضوی نخستین جلسه کمیسیون صنعت اتاق مشهد با حضور رئیس اتاق ایران برگزار شد و اعضای کمیسیون به بیان مهمترین مسائل پیش روی صنعت استان پرداختند و خواستار برنامه ریزی برای چالش های گریبانگیر این بخش شدند. به گزارش رواب

روابط عمومی

رئیس اتاق ایران: در مسیر توسعه صنعتی، با چشمان بسته گام برمی‌داریم

رئیس اتاق ایران: در مسیر توسعه صنعتی، با چشمان بسته گام برمی‌داریم رئیس اتاق ایران گفت: در مسیر توسعه صنعتی، با چشمانی بسته گام برمی‌داریم. تداوم این روند، در نگاه کلان خسرانی را متوجه این بخش می کند. در نگرش توسعه‌ صنعتی، کمتر به اصول اساسی توجه شده و چالش‌های امروز ما نیز متاثر

روابط عمومی
جدید مهم

در نشست مشترک کمیسیون های صنعت و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی مطرح شد: راهکارهایی برای عبور از بحران ارزی با نگاهی به آینده اقتصاد کشور

در نشست مشترک کمیسیون های صنعت و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی مطرح شد: راهکارهایی برای عبور از بحران ارزی با نگاهی به آینده اقتصاد کشور به همت کمیسیون‌های تخصصی صنعت و بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی سمیناری

در کمیسیون صنعت اتاق مشهد مطرح شد: یک سوم نقدینگی و سرمایه استان، قفل شده است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از ضعیف بودن روحیه مطالبه‌گری در میان فعالان بخش صنعت، گفت: پایان گرفتن رکود موجود، به ویژه در بخش‌های تولید و صنعت، نیازمند افزایش تعاملات و ارتقای سطح مطالبه‌گری فعالان این بخش است و یک گام اساسی در این راستا باید مذاکره با

گروه دوگان

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد عنوان کرد: صنعت بازیافت یک فرصت عظیم سرمایه‌گذاری است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: صنعت بازیافت یک فرصت عظیم سرمایه‌گذاری بوده، که باید موردتوجه جدی قرار گیرد.به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد: هفتمین جلسه کمیسیون صنعت با دستور کار ارائه بررسی پسماندهای صنایع در سطح شهر مشهد با رویکرد پتانسیل‌یابی فرصت‌های موجود و ا

1

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد