اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

آگهی مجمع عمومی فوق العاده سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران- شعبه خراسان رضوی

آگهی مجمع عمومی فوق العاده سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران- شعبه خراسان رضوی

(روزنامه قدس خراسان مورخ 13/3/97)

 

باطلاع کلیه اعضاء می­رساند در روز پنج­شنبه مورخ 7/4/97 مجمع عمومی فوق العاده سندیکای آسانسور و پله برقی ایران- شعبه خراسان رضوی با موضوع تغییر این شعبه به سندیکای مستقل استانی و تصویب اساسنامه برگزار خواهد شد.

متن اساسنامه پیشنهادی جهت بررسی در وب سایت سندیکا به آدرس www.life-sandika.com بارگذاری شده است.

کلیه اعضایی که دارای کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی (حقوقی) می­باشند و با سندیکا تسویه حساب نموده­اند جهت حضور در مجمع فوق العاده رأس ساعت 9 صبح در محل دفتر مرکزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی حضور بهم رسانند .

دریافت پیش نویس

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد