سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

منو

روز شمار هفتمین همایش ملی توسعه پایدار
با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

سخنرانان

اخبار و رویدادها

ادامه اخبار

حامیان همایش

محل برگزاری همایش

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد