اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

98/10/12

20

1.  علی‌اصغر فیاض (رئیس)

2.  محمد حیدری (نائب رئیس)

3.  هوشنگ کاملان (خزانه دار)

4.  محمودی مرید احمدی (منشی)

5. سید مهدی طالبیان (عضو)

علی اصغر محمدپور

مهدی هدایت نیا

37669476

فکس

3766475

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد