اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

دعوت به مجمع عمومی مؤسسین اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی

دعوت به مجمع عمومی مؤسسین اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی 

با عنایت به موافقت اصولی 10590/43/ص مورخ 98/9/2 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی مؤسسین اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/10/12 در محل اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نشانی: مشهد، خیابان امام خمینی، جنب باغ ملی با رعایت تشریفات قانونی برگزار می گردد. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای کارت بازرگانی یا عضویت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هستند و نیز دارای تمام شرایط مذکور در اساسنامه که در سایت اتاق به نشانی ذیل قرارداده شده است می باشند، جهت شرکت در این مجمع دعوت به عمل می آید.

شرایط عضویت در هیات مدیره در سایت اتاق بازرگانی مشهد به آدرس www.mccima.com بخش اطلاعیه های تشکل ها قابل دسترس می باشد.

متن اساسنامه انجمن نیز از لینک زیر قابل دریافت است:

لینک 

دستورجلسه:

1-بررسی مفاد و تصویب اساسنامه پیشنهادی

2- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

3- تعیین حق ورودیه و حق عضویت سالیانه اتحادیه

4- انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد