اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

کانون زنان بازرگان - شعبه استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

1392

30

1. مریم سراج احمدی(رئیس)

2.آذر کیانی نژاد(نایب رئیس)

3.  زهرا شجاع رضوی ( خزانه دار)

4. نورالهدی پورعباس (منشی)

5- فاطمه جمیلی(عضو هیات مدیره)

فاطمه عادلی

شقایق ملارضایی

38430413

www.khbwa.com

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد