اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

شورای ملی زعفران ایران

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

1388

9 تشکل

1.  محسن احتشام (رئیس)

2.  غلامرضا میری (نائب رئیس اول)

3.  علی شریعتی مقدم (نائب رئیس دوم)

4.  علی حسینی (خزانه دار)

5.  امیر مسعود پژمان پور (منشی)

محمود پشمچی 

فرشید منوچهری

32216000

-

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد