اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

91/2/2

45

1. علیرضا ضرابی (رئیس)

2.  حامد صباغ خراسانی (نائب رئیس اول )

3.   مجید محمدنژاد (نائب رئیس دوم)

4.  مصطفی شمشیری (خزانه دار)

5.احمد پایدار اردکانی(منشی)

عباس تقدمی

-

37664810

www.khbmpeu.ir

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد