اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اتحادیه واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

89/10/2

25

1.  محمدحسین روشنک (رئیس)

2.  علی اصغر پورفتح اله (نایب رئیس)

3.  محمدسعید فیصل (نایب رئیس دوم)

4.  علی رضائی بقال زاده (عضو هیات مدیره)

5.  غلامعلی رخصت (خزانه دار)

غلامحسین رئوفی

سعید سعادت نیا

37662006

www.iukhr.ir

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد