اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

86/2/16

26

1.  حمید بابازاده (رئیس)

2.  مهدی معین تقوی (نائب رئیس)

3.  حسن پورحسینی (نائب رئیس)

4.  جعفر معصومین (خزانه دار)

5.  احسان رضایی منش (عضو هیأت مدیره)

حسن بکائیان

محسن پورقاسمی

37654262

www.uetse-kh.ir

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد