اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرس

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

84/9/9

150

1.  محمدحسین روشنک (رئیس)

2.  غلامحسین زاهد پیشه (نائب رئیس اول)

3.  مهدی امینی (نایب رئیس دوم)

4.  سید هادی نبی زاده (خزانه دار)

5.  علیرضا دربان ثانی (منشی)

6.  کاظم شیردل (عضو هیأت مدیره)

7.  مجید محمدنژاد (عضو هیأت مدیره)

ناصر شادکام

-

37670504

www.kheu.ir

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد