اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی موسس کانون کارآفرینی

جهت دریافت اساسنامه این کانون روی لینک کلیک فرمایید. 

« دعوت مجمع عمومی مؤسس کانون کارآفرینی استان خراسان رضوی»

با عنایت به موافقت اصولی شماره 10259/43/ص مورخ 1397/09/11اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی مؤسس کانون کارآفرینی استان خراسان رضوی در ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1398/03/09در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نشانی: مشهد- خیابان امام خمینی- جنب باغ ملی، با رعایت تشریفات قانونی برگزار می گردد. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی یا عضویت معتبر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی که دارای تمام شروط مذکور در ماده 9 اساسنامه موجود در سایت اتاق به نشانی ذیل می باشند، جهت شرکت در این مجمع عمومی دعوت به عمل می آید. ضمناً افراد واجد شرایط متقاضی عضویت در هیأت مدیره می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1398 /03/02درخواست کتبی خود را به همراه مدارک موردنیاز به دبیرخانه موقت کانون، مستقر در اتاق بازرگانی خراسان رضوی ارائه نمایند. همچنین اساسنامه کانون و شرایط عضویت در هیأت مدیره در سایت اتاق به آدرس www.mccima.com  بخش اطلاعیه های تشکل ها، قابل دسترس می باشد.

دستور جلسه:

  1. بررسی مفاد اساسنامه پیشنهادی
  2. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
  3. تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه کانون
  4. انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل

جهت دریافت اساسنامه این کانون روی لینک کلیک فرمایید. 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد