اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

آگهی دعوت به مجمع عمومی هیات موسس انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

 آگهی دعوت به مجمع عمومی هیات موسس انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

با عنایت به موافقت اصولی 10261/43/ص مورخ 97/9/11 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران به اطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی موسس انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی در ساعت 10 صبح روز یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 در محل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نشانی مشهد ، خیابان امام خمینی ، جنب باغ ملی با رعایت تشریفات قانونی برگزار می گردد . از کلیه اشخاص حقوقی که دارای کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و نیز دارای تمام شرایط مذکور در اساسنامه موجود در سایت اتاق به نشانی ذیل می باشند، جهت شرکت در این مجمع دعوت به عمل می آید . لازم به ذکر است اساسنامه انجمن و شرایط عضویت در هیات مدیره در سایت اتاق به آدرس www.mccima.com  بخش اطلاعیه های تشکل ها قابل دسترس می باشد.

دستور جلسه :

  • بررسی مفاد و تصویب اساسنامه پیشنهادی
  • تعیین روزنامه کثیر الانتشار
  • تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه انجمن
  • انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 

توجه: اساسنامه انجمن شرکت های دانش بنیان را می توانید از این لینک دانلود نمایید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد