اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی شورای ملی زعفران

مجمع عمومی عادی شورای ملی زعفران برگزار می شود.

زمان: روز پنج شنبه 16 اسفندماه 1397

ساعت: 10صبح

مکان: اتاق بازرگانی مشهد

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد