اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای استان خراسان رضوی

تاریـخ تأسیس

اعضا معتبر

هیـــأت مدیره

بازرسان

دبیـــر

 تلفن ثابت

وب سایت

96/10/24

40

 محسن خندان‌دل(رئیس)

 محمدجعفرعین‌القضات(نایب رئیس)

سبدمجتبی سیدجلالی(خزانه دار)

 احمدرضا صفار طبسی(عضو هیات مدیره) 

حسان قاسمی(عضو هیات مدیره) 

کاظم حاجی‌پور

 احمدرضا صفار طبسی

38598989

www.afmma.ir

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد