اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آرد استانهای خراسان

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد