اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: حمایت از موضوع مالکیت فکری با هدف تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد:  حمایت از موضوع مالکیت فکری با هدف تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : جمعه ، 19 مرداد 1397

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد:

حمایت از موضوع مالکیت فکری با هدف تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: حمایت از موضوع مالکیت فکری، گامی در جهت تحقق حفظ و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی موجود است که به نوعی در تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی، تجلی پیدا می کند.

مجتبی بهاروند در حاشیه نخستین سمینار «مالکیت معنوی» که به میزبانی اتاق مشهد و راهبری این کمیسیون برگزار شد، اظهار داشت: مبحث مالکیت فکری در چند حوزه مهم بیان می‌شود و مورد تاید قرار می گیرد، یکی از این موضوعات، حوزه اختراعات است و عرصه مهم دیگر نیز فکر و‌ ایده های نو و خلاقانه می باشد. برخی مواقع مسئله مالکیت فکری در مورد اشیاء فیزیکی مطرح می‌شود و بخش دیگر هم در مورد مسائل غیر فیزیکی هستند. به هر رو، در هر کدام از این حوزه ها، نیازمند ارتقای آگاهی و اطلاعات فعالان امر هستیم.

وی ادامه داد: اگر ما به وضعیتی برسیم که هم فعالان اقتصادی و هم پژوهشگران با نحوه و روش ثبت و دفاع از حقوق مادی و معنوی خود در این حوزه ها آشنا شوند، گام موثر و مهمی برداشته ایم که قطعا در وضعیت فعلی اقتصادی می‌تواند گره‌گشا باشد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: در سمینار مالکیت فکری که اتاق و کمیسیون حقوقی میزبانی آن را بر عه9ده داشت، هم چهره‌های دانشگاهی و هم بخش‌های اجرایی حضور داشتند تا علاوه بر تشریح و بررسی موضوعات مربوط به مالکیت فکری به پرسش‌های فعالان اقتصادی نیز پاسخ دهند.

بهاروند با اشاره به الزام نهادینه کردن ارکان اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی به این معناست که ما ظرفیت‌های کنونی خود را حفظ کرده و آنها را ارتقا بدهیم.

وی تاکید کرد: مالکیت فکری یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در راستای این امر یعنی حفظ ظرفیت‌های کنونی اقتصادی و افزایش و توسعه آن بسیار کمک کننده باشد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد