اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

زمان حضور

زمان حضور

نام مشاور: آقای میرشاهی

زمان حضور: سه شنبه ساعت 17 الی 19

مکان: ساختمان شماره 2 (حاشیه بلوار وکیل آباد، حد فاصل هنرستان و سامانیه، پلاک 252، مرکز آموزش و پژوهش اتاق)

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد