اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

ساعات حضور

ساعات حضور

نام مشاور: دکتر عیدی زاده

زمان حضور: ایام هفته ساعت 8 الی 12

مکان: ساختمان مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ جنب باغ ملی ـ ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد