اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

درباره مشاوره

درباره مشاوره

نام مشاور: آقای آدینه نیا

 زمان حضور در اتاق مشهد : پنجشنبه ساعت 9 الی 11

مکان : ساختمان مرکزی اتاق مشهد(بلوار امام خمینی (ره)- جنب باغ ملی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام مشاور: آقای شامل

سه شنبه ساعت 17 الی 19

مکان: ساختمان شماره 2 (حاشیه بلوار وکیل آباد، حد فاصل هنرستان و سامانیه، پلاک 252، مرکز آموزش و پژوهش اتاق)

*****************************************

شنبه ساعت 7:30 الی 9:30

ساختمان مرکزی: بلوار امام خمینی ـ جنب باغ ملی ـ ساختمان اتاق بازرگانی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد