اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

درباره مشاوره

درباره مشاوره

نام مشاور: آقای صفار

زمان حضور: ایام هفته از ساعت 8:00 الی 12:00

مکان: ساختمان شماره 2 (حاشیه بلوار آباد ـ حد فاصل هنرستان و سامانیه، پلاک 252، مرکز آموزش و پژوهش اتاق)

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد