اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

برگزاري مناقصات بين المللی در خصوص خريد مواد شيميايی و تجهيزات كمكی و طراحی و ساخت فرودگاه در تركمنستان

به منظور کسب اطلاع در خصوص برگزاري مناقصات بين المللی در خصوص خريد مواد شيميايی و تجهيزات كمكی و طراحی و ساخت فرودگاه در تركمنستان به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک

دفتر کشاورزی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد