اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1396/05/25(جلسه چهل و دوم)

مصــوبات چهل و دومین جلسه هیأت نمایندگان

چهل و دومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق در مورخ 96/05/25 برگزار شد و مصوبات جلسه بدین شرح می باشد:

 

 

مصـــوبات:

  • برای هیأت هایی که به اسپانیا و کراوسی از سوی اتاق ایران اعزام می شوند اعضاء هیأت نمایندگان اتاق مشهد در صورت تمایل آمادگی خود را اعلام نمایند.
  • با توجه به سفر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مشهد مقدس در شهریور ماه، کمیسیون های صنعت و معدن اتاق جلسات فوق العاده تشکیل و مشکلات را استخراج و در جلسه مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطالب را مطرح نمایند. (برای حوزه معدن جلسه جداگانه تشکیل شود.)
  • از اداره کل امور مالیاتی اجرای کامل مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با عدم رد دفاتر صنایع کوچک و متوسط درخواست شد.
  • مقرر شد افزایش تعداد نمایندگان قوه قضائیه در هیأت های حل اختلاف مالیاتی از طریق دادگستری پیگیری شود.
  • با توجه به استعلام به عمل آمده اداره کل مالیاتی استان از مرکز در ارتباط با معافیت شرکت های حمل و نقل بین المللی از مشمول مالیات بر ارزش افزوده (ماده 13) مقــرر شد که تا اخذ پاسخ از رد دفاتر خودداری شـود.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد