اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1396/04/14(جلسه چهلم)

مصوبات جلسه 40 هیأت نمایندگان اتاق مورخ 96/04/14

 

چهل امین جلسه هیأت نمایندگان اتاق با حضور اعضاء و به ریاست آقای مهندس شافعی در مورخ 14/04/96 تشکیل و مصوبات جلسه بدین شرح می باشد:

 

مصـــوبات:

 

  • سمینارهای توسعه ای ضرورت دارد و حداقل هر سه ماه یکبار باید برگزار شود.
  • در ارتباط با معرفی اعضاء باید شرح کاملی از هر عضو تهیه شده و اطلاع رسانی شود.
  • اتاق نیازمند یک مرکز اسناد می باشد. لذا روابط عمومی موظف است که مرکز اسناد وآرشیو اتاق را تشکیل دهد. (سوابق گذشته از اتاق ایران و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی قابل دستیابی است.)
  • برگزاری اتاق فکر و رسانه باید نظم داشته باشد و رونوشت دعوت نامه به تمام اعضاء هیأت نمایندگان داده شود تا در صورت تمایل بتوان از ایده های اعضاء محترم استفاده کرد.
  • رادیو مجازی اتاق ایران اقدام خوبی است و در سایت اتاق مشهد مشابه آن برنامه ریزی شود.
  • با صدا و سیمای استان ارتباطات تقویت شود. اتفاق خوبی که در تهران افتاد پخش مستقیم جلسه شورای گفت و گو در تهران بود.

مقرر شد که اخبار و گزارش کمیسیون توسط کمیسیون در استاندارد اخبار (800 کلمه در دو صفحه) تهیه و به روابط عمومی انتقال داده شود. اخبار باید توسط دبیر کمیسیون به تأیید رئیس کمیسیون رسیده شود و روابط عمومی موظف است حداکثر دو ساعت پس از دریافت گزارش آن را در سایت درج نماید. روابط عمومی می تواند اخبار و گزارشات را در قالب استاندارد تعریف شده جرح و تعدیل نماید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد