اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: تعدیل نرخ های پایه صادراتی محصولات کشاورزی پیگیری می‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: تعدیل نرخ های پایه صادراتی محصولات کشاورزی پیگیری می‌شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 13 بهمن 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد