اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

انتظارات تورمی ناشی‌ازافزایش نرخ ارز را کنترل کنیم

انتظارات تورمی ناشی‌ازافزایش نرخ ارز را کنترل کنیم
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 01 مرداد 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد